Vodova srečanja vsak petek med 17:00 in 18:00 uro na vseh OŠ in podružnicah v Velenju.

Vodove urice v petek, 30. septembra
Taborniki pričnemo z vodovimi sestanki zadnji petek v septembru, 30.9. ob 17.00, na šoli v Vinski Gori pa med 15:30 in 16:30. Vodniki med tem že pripravljajo svoje vodove in četne programe, deloma pa tudi še načrt akcij rodu Jezerski zmaj Velenje.
Kot je v navadi bodo Vodove urice potekale vsak petek na osnovnih šolah in podružnicah. Kmalu bo objavljen urnik akcij, kjer bodo zabeležena zimovanja, izleti, tekmovanja in taborjenja. Vpis novih članov poteka preko izpolnjene in poslane prijavnice.
Se vidimo!

Obvestilo 

Kratka obvestila

Podpirajo nas

MOV